На 15 юли 1947 г. САЩ стартират „План Маршал”, официално известен като Програма за възстановяване на съюзнически страни в Западна Европа след Втората световна война. Инициативата е инициирана от Джордж Маршал, държавен секретар на САЩ, и заради това носи неговото име.
По време на своя лекция на Харвардския университет на 5 юни 1947 г. Маршал призовава за оказване на икономическа помощ за следвоенна Европа. Той обявява, че САЩ ще направят &quot;всичко, което им е възможно, за да помогнат за възстановяването на нормалното икономическо здраве на света.&quot;<br /> <br /> Идеята е подкрепена от президента Хари Труман. Планът за възстановяване е разработен на среща на европейски държави още същия месец. Съветският съюз и държавите от Източна Европа също са поканени, но те отказват участие поради поставени неизпълними политически условия.<br /> <br /> Планът влиза в действие за 4 фискални години, започвайки от 15 юли 1947. През този период 13 милиарда щатски долара са отпуснати в помощ на възстановяването на европейските страни, които са се присъединили към Европейска организация за икономическо сътрудничество.<br /> <br /> В официалната си част &bdquo;Планът Маршал&rdquo; е икономически, но той съдържа и политически клаузи. В него е записано условието, че за да получат помощи в правителствата на страните не трябва да участват комунисти. Затова Франция и Италия са принудени да отстранят комунистическите представители. Именно поради тази причина страните от Източна Европа изобщо отказват да участват в проекта.<br /> <br /> На Испания не са отпуснати средства, тъй като Труман и Маршал изпитват опасения, че отпускането на финансови помощи на страната, която по това време се управлява от генерал Франко, може да предизвика укрепване на фашизма.<br /> <br /> Програмата се реализира за западните държави и довежда до бързото им възстановяване и бъдещо развитие.<br /> <br /> &bdquo;Планът Маршал&rdquo; се оказва от жизненоважно значение за укрепването на следвоенната икономика в Западна и Северна Европа и за бъдещия просперитет на съответните страни. Фактически американските инвестиции подпомагат бързото възстановяване на победените страни след Втората световна война. Западна Европа е наричана още &quot;маршализирана Европа&rdquo;.<br /> <br /> Изключително важно за бъдещето на европейската интеграция се оказва създаването през 1948 г. на Организация за европейско икономическо сътрудничество (ОЕИС). Това се случва в отговор на молбата на САЩ да бъде създадено споразумение между европейците за разпределение на предоставената американска помощ. В рамките на този форум европейските държави се научават отново да работят заедно<br /> <br /> САЩ инвестират и в победената Япония, която бързо става една от водещите капиталистически икономики в света.<br /> <br /> Тази политика на САЩ дава силен тласък за развитието и на американската икономика. Това е в унисон с изказването на генерал Маршъл: &quot;Като работим за наше добро, работим за доброто на света.&quot;<br /> <br /> <em>/По материали в интернет/</em><br /> <br />