В България за 2008 г. 161 са смъртните злополуки, от които 137 непосредствено на работните места. Най-голям е техният брой в строителството – 44, сухопътния транспорт –16, добивна промишленост – 35, търговия на едро и търговско посредничество – 14 и производство на метални изделия -10. Данните бяха представени от президента на КНСБ доц. д-р Желязко Христов на Дена в памет на загинали при трудови злополуки работници.
Христов съобщи, че през първите месеци на 2009 г. са станали нови 22 смъртни злополуки, от които 5 са отново в отрасъл “Строителство”. В “Строителството”, което обхваща около 6% от всички осигурени лица в страната, делът на смъртните злополуки, станали на строителните площадки, надхвърля 24% от всички смъртни злополуки в страната.
Според Христов основни проблеми при безопасността и здравето при работа са влошаващото се качество на живот и непълноценното хранене, психостресогенни фактори, влошеното здравно обслужване, ограничената рехабилитация, профилактика и социална интеграция.

Крайно време е единадесет години след създаването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд всички - държава, работодатели, синдикати да намерят нов адекватен български отговор на посланията на комисията на европейските общности за разработване на дългосрочна стратегия по безопасност и здравословни условия на труд 2007-2012 г. като се гарантира стратегическата цел – намаляване на показателите на трудовия травматизъм с 25 на сто.
Лидерът на КНСБ връчи традиционните награди на КНСБ „ПРОМЕТЕЯ” за принос в хуманизирането на работната среда, здраве и безопасност на работниците. Сред отличените мениджъри бяха инж. Емил Живков - главен Директор на „Стомана –Индъстри”АД, д-р инж. Лъчезар Цоцорков- Изпълнителен Директор на "Асарел - Медет", Филип Ромбауд – изпълнителен Директор на „АГРОПОЛИХИМ”, Иван Иванов, главен секретар на „Софийска вода”, Христодулос Цилопулос - изпълнителен Директор на „ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ”. 
Венци и цветя на паметната плоча пред КНСБ поднесоха президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов и вицепрезидентите на Конфедерацията, Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова, представителите на ИА „Главна инспекция по труда” и Националния осигурителен институт, председателят на Българската минно-геоложка камара д-р инж. Лъчезар Цоцорков, представители на национални работодателски организации, мениджъри на структуроопределящи фирми в България, лидери на синдикални федерации, синдикати, съюзи и организации./БЛИЦ