Столична община започна борба срещу сградите, които са опасни, и за две години успя да намали броя им. В началото на 2007 зданията убийци бяха 298, сега броят им е 162, обясни пред БЛИЦ Влади Калинов, директор на общинската структура “Контрол по строителството”.
На 19 септември 2006 г. на столичната улица &quot;Алабин&quot; се срути стара сграда и погреба две млади жени. Оттогава архитекти постоянно алармират за опасност от падащи фасади, тухли и покриви. 138 сгради трябва да бъдат съборени, а 24 се нуждаят от укрепване, за да не застрашават живота на софиянци. <br /> <br /> Според специалисти от гилдията напълно безопасна сграда няма, но като такава се определя тази, която не може да изпълнява своите функции. Най-честата причина една сграда да достигне състояние, в което застрашава живота на хората, е или тя да бъде оставена без поддръжка, или да се извършат промени по нейната конструкция.<br /> <br /> Законът за устройство на територията предвижда мерки за заздравяване или премахване на сградите, които са опасни за живота на обитателите, негодни за ползване или застрашени от самосрутване. Те трябва да бъдат укрепени или премахнати за сметка на собственика. Оказва се обаче, че освен наследниците на стари имоти в София, нехайни към проблема са и общината, и държавата. <br /> <br /> Общината вече е дала предписание за премахване на сградите, обяснява арх. Калинов. Пет от зданията убийци обаче са изцяло общински. Други седем пък са собственост на държавата.<br /> <br /> Безхаберни стопани имат още 39 сгради, защото не се съобразяват с нарежданията на администрацията да съборят имота, който е определен като опасен. За да се справи с този проблем, Столична община планира да съкрати сроковете и да опрости процедурите за принудителни ремонти или събаряне на опасни строежи. Промените за това са предложени от зам.-кмета по строителството Ирина Савина. <br /> <br /> Ако бъдат одобрени от общинския съвет, времето от издаването на предписание за ремонт или премахване на даден обект до фактическото изпълнение ще се съкрати с най-малко седмица и ще отнема 37-38 дни. Сега процедурата продължава минимум 44-45 дни. <br /> <br /> Общината дава предписания на собствениците на опасни постройки и определя срок, в който те да бъдат укрепени или съборени. Ако това не стане, администрацията прави ремонтите за своя сметка, а след това си търси парите със съдебен изпълнител. <br /> <br /> Дали ще бъде приложена тази идея, времето ще покаже, но опасенията на общината, че няма да могат да си върнат вложените в ремонти средства остават. <br /> <b>Камелия Цветанова, БЛИЦ<br /> </b>