Министерството на държавната администрация и административната реформа изключва от „черния списък” 17 общински администрации, които под натиска на министерството премахнаха незаконно администрирания режим за стационарен търговски обект. Това означава, че тези общини вече могат да получат от МДААР компютри и периферна техника за техните администрации и за кметствата към тях.
Това са Горна Оряховица, Полски Тръмбеш, Дряново, Пещера, Ракитово, Брезник, Земен, Ковачевци, Сопот, Силистра, Братя Даскалови, Гурково, Павел Баня, Опака, Генерал Тошево, Перник и Радомир.
Припомняме, че в началото на февруари 2009 г. МДААР обяви, че изключва от програмата си за компютризация на администрацията 57 общини, в които продължава да се администрира незаконно регулаторен режим за стационарен търговски обект. Този „черен” списък беше изготвен по информация от Прокуратурата, която в края на 2008 г. извърши проверка по сигнал на министрите Николай Василев и Гергана Паси. Този режим носи различни наименования в различните общини – напр. „разрешение за упражняване на търговска дейност”, „регистрация за упражняване на търговска дейност”, „уведомление за упражняване на търговска дейност” и др. Във всичките му разновидности обаче той не е регламентиран в закон и не е предвидена и законова делегация на общинските съвети да уреждат с подзаконов акт параметрите на посочената търговска дейност.
След като 17 общини промениха своите наредби и премахнаха режима, остават 40 общини, които все още не са предприели такива действия и няма да получат нова техника докато не го направят. /БЛИЦ