През 2009 г. 182 хил. души да загубили работата си. Намалението на броя на работещите през декември 2009 г. спрямо същия месец на предходната е със 7,5%, съобщиха от НСИ. Най-много съкратени има в преработващата промишленост - 71 хил. души, както и в строителството - 35 хил.
Само през третото тримесечие броят на работещите е намалял с 84 хил. души, или 3,6% .<br /> <br /> Най-големи са съкращенията в хотелиерството и ресторантьорството - с 16,7 на сто, селското стопанство &ndash; 16,6% и строителството - 9%. <br /> <br /> Съкращенията са съпроводени с увеличаване на заплатите. От октомври до декември 2009 г. средната месечна заплата нараства с 3,9% до 606 лв. спрямо третото. тримесечие, като най-голям е ръстът в добивната индустрия - с 13,7%, във финансите и застраховането - с 11,2% и в търговията с недвижими имоти - с 8,8%.<br /> <br /> Средното увеличение на заплатите през четвъртото тримесечие спрямо същия период на 2008 г. е с 10,6%. като в търговията с недвижими имоти то е с една четвърт, а в строителството - с една пета. Намаление на възнагражденията НСИ отчита в държавното управление - с 2,7% и в научната дейност - с 0,6%.<br /> <br /> Най-високи са заплатите в енергетиката - средно 1358 лв., финасите 1324 лв., добивната промишленост - 1015 лв. Най-ниско платени са работещите в туризма - 386 лв., в администрацията - 440 лв., в аграрния сектор - 457 лв.<br /> <br /> <br /> <br /> <br />