Държавата ще дава до 19 800 лв. от бюджета на студенти и докторанти с идеи за да стартират свой бизнес. Министърът на икономиката Теодор Седларски разпореди стартиране на процедурата по изпълнението на проект "Техностарт 3 - Насърчаване на иновационната активност на младите хора", съобщава „Стандарт”.
Целта е да бъдат насърчени младите хора с иновативни и жизнеспособни идеи (студенти, докторанти и завършили висше образование през тази година) да реализират проектите си и да се популяризират успехите им. Младите предприемачи ще бъдат подпомогнати да започнат собствен бизнес чрез безвъзмездна финансова помощ за създаване на технологични фирми.
 

Финансирането ще бъде в размер на 90% от стойността на проекта или до 19 800 лв. за всеки одобрен бизнес план. Всеки одобрен кандидат трябва да регистрира своя фирма и да осигури собствен принос от 10% от общия размер на финансирането или до 2200 лв.
По проекта са планирани 300 000 лв. от бюджета на Министерството на икономиката. "Техностарт 3" финансира стартиращи фирми с бизнес идеи само в сферата на промишлеността и научната и развойна дейност.
 
Допустимите разходи по проектите са за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи; разходи за ток, вода, отопление и наем; за консумативи; за външни услуги и разходи за банкови такси. Очаква се процедурата да бъде открита за кандидатстване през март.