Договор за безвъзмездна финансова помощ за проект "Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации" по Оперативна програма "Регионално развитие" ще бъде подписан на 25 юни, съобщи кметът на община Ловеч Минчо Казанджиев. Проектът е на обща стойност 669 040 лева и предвижда укрепване на свлачища в селата Българене и Лисец, съобщи днес кметът на Ловеч Минчо Казанджиев.
Според него Община Ловеч изпълнява и проект &quot;Предоставяне на алтернативни социални услуги &quot;социален асистент&quot; и &quot;домашен помощник&quot; в подкрепа на възрастни и хора с увреждания&quot; по Оперативна програма &quot;Развитие на човешките ресурси&quot;. Проектът е на обща стойност 104 467 лв. Сформиран е екип и предстои получаване на договора от Агенция &quot;Социално подпомагане&quot;, както и аванс от 20 % от средствата или 20 893 лв. С това съгласно договора проектът ще стартира на 1-во число на месеца, следващ авансовото плащане.<br /> Като начало предстоят провеждане на информационна кампания, ремонт на съществуващо помещение в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора с увреждания и набиране заявления за потребители на услугите &quot;социален асистент&quot; и &quot;домашен помощник&quot;. /<b>Гергана Димитрова, БЛИЦ.<br /> </b>