Националната агенция за приходите (НАП) отчете връщането в здравноосигурителната система на 200 хиляди пациенти. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) съобщи вчера, че за година от нея са отпаднали 700 хил. души.
Броят на българите, които са с прекъснати здравноосигурителни права до 15 март е 1.2 милиона души, докато през февруари те са били 1.4 милиона. <br /> <br /> Броят на хората с прекъснати права се увеличи значително с разпоредбата от 1 януари, според която в тази категория попаднаха хората с невнесени повече от три вноски за период от 36 месеца назад, а не 12 месеца, както беше до 2009 г.<br />