На 21 юли 1774 г. е сключен мирният договор от Кючук Кайнарджа между Русия и Османската империя след Турско-руската война от 1768–1774 г. Това е петата поредна война между старите врагове, водена от руската императрица Екатерина II срещу султан Мустафа III.
Войната започва, след като отряд руски казаци преследва полски въстаници и навлиза в град Балта на територията на Османската империя. Султанът използва инцидента и обявява война на 25 септември 1768 г.<br /> <br /> През 1773 и 1774 г. руските войски са предвождани от Александър Суворов, който печели всички важни битки с турците.<br /> <br /> Споразумението е подписано в българското село Кючук Кайнарджа, днес Кайнарджа, на югоизток от Силистра.<br /> <br /> С договора Русия придобива Южна Украйна и Северен Кавказ. Турция отстъпва Керч и няколко други черноморски пристанища на Кримския полуостров на Русия и обявява останалата част от Кримското ханство за независимо. Турция изплаща на Русия военни контрибуции в размер на 4,5 млн рубли.<br /> <br /> Позволено е на руски търговски кораби да плават в турски води. Молдова и Влашко са възстановени под сюзеренната власт на султана, но Русия придобива правото си на намесване във Високата порта (съдът на султана) от името на тези две княжества. Освен това Русия придобива определени права върху Представителството от името на гръцките православни поданици на султана.<br /> <br /> В отделен последващ договор (1775 г.) Турция отстъпва Буковина на Австрия.<br /> <br /> Договорът от Кючук Кайнарджа улеснява анексията на Крим от Русия (1783 г.) и лежи в основата на по-късните претенции на Русия като защитник на християните и християнството в Османската империя.<br /> <br /> Договорът е признак за надмощието на Русия над Турция и също така изостря силно Източния въпрос.<br /> <br /> <em>/По материали в интернет/</em><br /> <br />