2488 кандидат-студенти ще се явят на днешния изпит по български език и литература в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
Изпитът по български език и литература ще е с продължителност пет астрономически часа, като и тази година кандидат-студентите ще могат да избират между две формулировки, по които да пишат.  Върху тема или есе чрез съпоставяне на цитати от изучавани произведения, ще пишат кандидат-студентите. Изтеглената тема е "Подвиг и памет" в "Епопея на забравените" на Иван Вазов.  Есеистичната тема в кандидат-студентския изпит е върху цитати от Ботев и Димчо Дебелянов - "Съпоставете цитатите и осмислете заложените в тях проблеми ""Но стига ми тая награда, да каже нявга народът" от Христо Ботев и "Ако загина на война, жал никого не ще попари" от  "Сиротна песен" на Димчо Дебелянов.  335 квестори ще следят за тишина и преписвачи в изпитните зали, които са 82 на брой, разположени в 6 сгради на университета. С днешния изпит по български език и литература се кандидатства за 15 специалности в Алма матер, като най-желаната е право. /БЛИЦ