За първите шест месеца на годината частните съдебни изпълнители са събрали 260 млн. лв. За сравнение - през цялата 2009 година са събрани 365 млн. лв. Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) отчита 20% нарастване на заведените изпълнителни дела за първото шестмесечие на 2010 г. в сравнение със същия период на миналата година. За периода януари-юли 2010 г. те са 65 000.
За периода частните съдебни изпълнители са внесли в републиканския бюджет над 100 милиона лева от събрани публични вземания, ДДС при публични продани и такси по изпълнението, данъци и осигуровки от дейността на канторите.<br /> <br /> Като изключително важно за осигуряване на нормалната работа на принудителното съдебно изпълнение от КЧСИ определят и въвеждането на електронна връзка с НАП и електронните бази данни на други държавни институции, които разполагат с информация за длъжника. Така ще бъде постигната по-голяма бързина в работата по изпълнителните дела и ще бъдат редуцирани разходите на самите институции<br />