Търсенето на работна сила през септември се увеличава и достига 14 286 работни места, което е с 2620 повече от август, съобщиха от Агенцията по заетостта.
На първичния пазар на труда са заявени 13 912 места. Към 30.09.2009 г. са останали неусвоени в бюрата по труда общо 5585 работни места. Започналите работа през септември 13 895 души, са с 41% повече от август. Почти всички от постъпилите на работа са намерили трудова реализация чрез посредничеството на бюрата по труда. <br /> <br /> В програми и мерки за заетост и обучение през септември са включени нови 673 безработни и заети лица.<br /> <br /> В бюрата по труда в страната през септември са регистрирани 297 515 лица. Те са предимно от секторите &bdquo;Услуги&rdquo; (49.8%) и &bdquo;Индустрия&rdquo; (29.7%). Най-голям е делът на новорегистрираните от &bdquo;Преработваща промишленост&rdquo; (20.8%), &bdquo;Търговия&rdquo; (16.9%), &bdquo;Строителство&rdquo; (8.0%) и &bdquo;Държавно управление и отбрана&rdquo; (7.3%). <br /> <br /> През септември нивото на безработицата в страната е 8.03%. В 7 области то е по-ниско от средното за страната: София-град (2.40%), Бургаска (4.17%), Варненска (5.62%), Габровска (5.83%), Старозагорска (6.63%), Пловдивска (7.39%) и Пернишка (7.97%). В Русенска област безработица е 8.04%, а областите Добрич (8.16%), Велико Търново (8.31%) и Хасково (8.35%) се доближават до средното за страната ниво. По-високи стойности продължават да се отчитат в областите Смолян (14.78%), Монтана (13.61%), Търговище (13.58%), Шумен (12.90%), Силистра (12.13%), Видин (12.11%), Разград (12.05%), Пазарджик (11.43%) и Ловеч (11.40%).<br /> <br /> Средномесечната стойност на безработицата за първите девет месеца на 2009 г. в страната е 7.22%. За сравнение, в Европейския съюз през първите осем месеца на 2009 г. тя е 8.65%. По последни данни на ЕВРОСТАТ, нивото на безработицата в Европейския съюз през август 2009 г. е 9.10%. /БЛИЦ<br />