Данните от проведения скрининг на нервно-функционалните разстройства са събрани по анкетен път от родители. 27% от децата в предучилищна възраст във Варна имат нервно-психични разстройства, показва проучване на нервно-психичното състояние на децата, проведено от Регионалната здравна инспекция във Варна.
<p>В проучването на инспекцията е установено, че почти половината деца (56,3% от момчетата и 28,5% от момичетата) изживяват страх от тъмнината. Натрапливи фобии към животните отбелязват 35,7% от момчетата и 78,6% от момичетата. Страхова нагласа и нежелание да посещават детската градина или подготвителните групи в училище имат 30,0% от децата в изследваната група. Поведенчески кризи се наблюдават при 28,6% от децата. Невротичното безапетитие се проявява при 31,3% от момчетата.&nbsp; 31,3% от момчетата и 28,6% от момичетата имат трудности в общуването с възрастните.</p> <p>37,5% от момчетата и 42,8% от момичетата страдат от неспокоен сън. Трудно заспиват 18,8% от момчетата и 21,4% от момичетата. Количеството на кошмарните сънища се увеличава при нарастване на психичното натоварване. <br /> <br /> Различните протестни реакции се срещат при 37,5% от диагностицираните момчета и 35,7% от момичетата. Най-честата форма на невротичен протест е негативизмът. Често при травматизираните деца протестното поведение може да се фиксира като трайна форма и отклонение в характера и затруднение при установяване на контакт с околните, както и прояви на агресивност. Резултатите от анкетното проучване за агресивността при децата ясно показват, че само 16,6 % от тях често прибягват до агресивни действия, а при 30,6% епизодично се проявяват враждебни намерения. <br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>