На 2 юли 1819 г. със закон в Англия се забранява наемането на деца под 9 години във фабриките и се ограничава работния ден до 12 часа за децата до 16-годишна възраст. Този закон обаче не променя почти нищо.
Наистина вече нямало случаи като в Холандия, където деца в приют за бедни да са заставяни да работят от 4-годишни, и това да се дава като пример за vertu mise en pratique (добродетели, приложени на практика). Но в Германия продължават да се хвалят, че там децата от люлка &bdquo;по малко се приучват да работят&rdquo;.<br /> <br /> В History of England Томас Маколей, който според Карл Маркс фалшифицира английската история в интерес на вигите и на буржоазията, откровено признава за практиката през 1770 г.: <em>&rdquo;Обичаят преждевременно да се заставят децата да работят ... господства още в ХVІІ век в степен, почти невероятна за тогавашното състояние на промишлеността. В Норидж, главен център на вълнената промишленост, шестгодишното дете се счита за работоспособно. Различни автори от онова време &ndash; мнозина от тях във висша степен считани за добромислещи, с exultation (възторг) разказват за това, че в този град само от момчетата и момичетата се натрупва богатство, извън тяхната издръжка, възлизащо на 12 000 британски лири. Колкото по-обстоятелствено изучаваме историята, толкова повече намираме основания да не се съгласим, че нашият век е плодовит на нови социални бедствия.&rdquo;</em><br /> <br /> Работническата класа с увеличаване на своята численост започва да оказва съпротива и то преди всичко отначало в Англия, родината на едрата промишленост. Получените отстъпки обаче в продължение на 30 г. са чисто номинални. За времето от 1802 до 1833 г. парламентът издава 5 акта за труда, но е толкова хитър, че не гласува нито едно пени за тяхното принудително провеждане, не предвижда необходимия персонал от чиновници и т.н. Тези актове остават мъртви текстове.<br /> <br /> Жалък опит за ограничаване на жестоката детска експлоатация е направен през 1833 г., когато парламентът отново забранява наемане на деца под 9-годишна възраст, от 9 до 13 г. труд може да се полага до 8 ч. на ден, големите деца от 13 до 18 г. имат ограничение 12 часа и то в интервала от 5&frac12; сутринта до в 8&frac12; часа вечерта. Нощният труд е забранен до 18-годишна възраст. Тогава капиталистите дружно реват, че е настъпил последният час за английската промишленост.<br /> <br /> В отговор капиталистите наемат едни деца за 8 часа до обед, а втора смяна след това влизат на работа други.<br /> <br /> Правителството приема постановление за поетапно преминаване до 1836 г. на 8-часов работен ден за децата до 13 г. Според капиталистическата антропология обаче детската възраст завършва на 10 и по изключение на 11 г. И колкото по-близо идва сакралната 1836 г., толкова по-яростно негодуват безсъвестните експлоататори.<br /> <br /> Капиталистите съумяват да изнудят правителството да понижи през 1835 г. границата на детската възраст от 13 на 12 г. Палатата на общините обаче устоява на страхотния натиск за 8-часов работен ден - актът от 1833 г. влиза в пълна сила и остава без изменение до 1844 г.<br /> <br /> На 7 юни 1844 г. се появява допълнителен фабричен акт, според който за децата под 13 г. се определя работен ден до 6&frac12;, а в някои случаи и до 7 ч. на ден.<br /> <br /> Законът от 1844 г. забранява използването на детски труд (от 8 до 13 г.) след 13 часа за децата, които са работили до 12 часа същия ден. Той обаче не регулира 6&frac12;-часовия труд на децата, работното време на които започва между 12 и 13 часа. Капиталистите използват именно този пропуск в закона.<br /> <br /> Белгия също се изявява като образцова буржоазна държава. Лорд Хауърд де Уолдън, английски посланик в Брюксел, съобщава на британското МВнР на 12 май 1862 г.: <em>&bdquo;Министър Роже ми заяви, че детският труд никак не се ограничава нито от общ закон, нито от местни постановления. Правителството през последните три години на всяко заседание е заето от мисълта да представи на палатите законопроект по този въпрос, но винаги е срещало непреодолимо препятствие в егоистичния страх пред всяко законодателство, което противоречи на принципа на пълната свобода на труда.&rdquo;</em><br /> <br /> През втората половина на 19 век в трудовото законодателство настъпват промени, особено по отношение на женския и детския труд. Причината не е в милосърдието на капиталистите или загрижеността на управляващите, защото те са като скачени съдове. Точно тогава работниците започват да се организират в синдикати, правят стачки, появяват се социалистически, а после и комунистически партии. Само организираната борба на пролетариата в отделните държави и съгласуваността на действията им води до образуване на Първия Социалистически интернационал през 1864 г.<br /> <br /> Никога не трябва да се забравя, че първите капитали са натрупани и умножени с потта, сълзите и кръвта на пролетариата. И винаги ще бъдат валидни думите на Карл Марс: <em>&bdquo;Капиталът се страхува от липсата на печалба или от твърде малката печалба, както природата се страхува от празните пространства. Но щом разполага с достатъчна печалба, капиталът придобива смелост. Осигурете му 10 процента и той е готов да влезе в действие, при 20 процента той се оживява, при 50 процента е готов да си счупи главата, при 100 процента ще потъпче всякакви човешки закони, при 300 процента няма престъпление, което да не е готов да извърши дори и при заплахата да увисне на бесилото&rdquo; (К. Маркс, т.23, с.770)<br /> <br /> /По материали в интернет/<br /> </em><br />