Четвъртият централизиран конкурс за младши експерти в държавната администрация ще се проведе от 29 септември до 3 октомври 2008 г. в тестови центрове в София, Варна, Пловдив, Велико Търново и Бургас, съобщават от МДААР. 2728 души са се регистрирали за участие до крайния срок – 14 септември.
Тестовете започват в 9:00 часа всеки ден в посочения период. До обяд се провеждат три сесии на основния тест, а следобед – специализираните тестове, като е направено разпределение за явяване, така че да бъдат обхванати всички кандидати. Основният тест включва 60 въпроса, за които участниците имат 60 минути. Специализираните изпити съдържат 30 въпроса с време за решаване 30 минути.
Изпитите се провеждат изцяло по електронен път. Въпросите за всеки тест се генерират непосредствено преди неговото начало чрез специален софтуер, който на случаен принцип избира от банка с общо 700 въпроса. Избраният вариант автоматично се зарежда на компютрите на всички участници в съответната изпитна сесия, независимо в кой тестови център в петте града се намират. Веднага след отговарянето на всички въпроси или след изтичане на времето за решаване всеки кандидат вижда постигнатия от него резултат.

В първия ден от провеждане на тестовете (29 септември) в 12.00 часа министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев ще посети Българо-корейския интернет център при НДК, за да поздрави участниците. С помощта на специалния софтуер за провеждане на тестовете Василев ще генерира въпросите, които ще решават всички участващи в тази изпитна сесия. /БЛИЦ