Таван ще бъде поставен на всички бонуси в държавната администрация. Така шефовете на държавни институции няма да могат да си разписват финансови стимули, които са над 30% от заплатите им, пише “Стандарт”.
В същото време, когато си отпускат бонуси, ръководителите на съответната държавна структура ще трябва да се аргументират на базата на какви реално постигнати резултати го правят.<br /> <br /> Промени в Закона за администрацията ще въведат еднакви правила на работа и ще приравнят всички служители в държавните институции, коментираха запознати. Т.е. дори шефовете на структури, чиято дейност е регламентирана по специален ред, ще бъдат разглеждани като чиновници. Такива са например Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), Съветът за електронни медии (СЕМ), Националният осигурителен институт (НОИ), ДФ &quot;Земеделие&quot; и т.н. <br /> <br /> Ако измененията в закона бъдат приети, всички служители в тези институции, включително и ръководствата им, ще получават заплата под формата на 70% непроменлива част и 30% бонуси - на базата на постигнатите резултати. Така при проверки ще може да се установи лесно дали в съответната държавна комисия например са постигнати конкретни резултати, обосновани ли са бонусите и дали са в допустимия размер. Съответно ще може да им се поставя и оценка като на останалите държавни служители за свършената работа, варираща от &quot;изключително изпълнение&quot; (евентуално би могла да доведе до 12% увеличение на заплатата) до &quot;неприемливо изпълнение&quot; (0% бонуси).<br /> <br /> Предлаганите промени идват след изваждането наяве на големите бонуси, които бяха раздадени в няколко държавни структури. Идеята на управляващите е да се въведе по-голяма прозрачност в определянето на финансовите стимули и за абсолютно всички държавни институции и да не се допуска раздаването на прекомерно високи бонуси. Друго подготвяно изменение е да се премахне сегашната порочна практика приходите от административни такси и събрани глоби да отиват за изплащане на бонуси, вместо за подобряване на предлаганите услуги например. По този начин ще се прекрати раздаването на суми на калпак на служителите, вместо да се стимулират на базата на по-добри резултати.<br /> <br /> Бонусите са много съществена част за успешната работа на всеки един сектор, включително и на държавната администрация. Отделно спомагат и за намаляване на корупцията на държавно ниво. Затова е важно те да останат, но същевременно трябва да се разпределят по справедлив начин, обясниха експерти. Именно затова се инициираха и промени в Закона за държавния служител, които предвиждат въвеждането на ясни критерии за оценка на чиновниците. Така, за да получават всеки месец пълния размер на заплатата си, ще трябва да бъдат оценени по реално свършената работа и качеството й. Оценки ще се слагат на всеки 3 месеца и в края на всяка година. При констатирани лоши резултати ще могат да се уволняват и некадърните чиновници, за да не се спъва обслужването на гражданите и бизнеса. <br /> <br /> От годишната оценка също така следва да се прецени и дали съответният служител заслужава увеличение или пък намаление на основната заплата. Оптимизирането на размера, работата и заплащането в държавната администрация най-накрая дадоха основание да се говори за административна реформа, която в продължение на години упорито не се провеждаше.<br /> <br />