Проектът „Разбираема България” внася ред в изписването на българските собствени имена с латински букви.
33 снимки на грешни надписи на латиница до момента са постъпили на електронния адрес [email protected]. На него всеки може да изпрати сигнал за грешна табела, надпис в интернет, карта и пр. Всички получени „лоши примери” са публикувани в специално създадената рубрика на сайта на МДААР (https://www.mdaar.government.bg/getbg.php).
Инициативата на МДААР за създаване на каталог на грешни надписи стартира в края на май 2008 г. във връзка с популяризиране на проекта „Разбираема България” и правилата за транслитерация. За всяка от публикуваните снимки има информация кога е изпратена, къде е направена и как всъщност е вярното изписване. За всички тези сигнали министър Василев изпрати писма до институциите и организациите, отговорни за поставянето на

съответните надписи. В писмата е представена информация за проекта „Разбираема България” и предписание как да бъдат коригирани изписванията.
МДААР следи за изпълнението на тези предписания и информира медиите и обществеността за развитието по сигналите.
Вече има и конкретни резултати по някои от сигналите, съобщават от ведомството. Поставена е нова табела на България в парка „Мини Европа” в Брюксел, двуезичната табела на перона на ЖП гара Русе вече е вярно написана, грешната табела, указваща посоката към Добрич, е вече коригирана.
В ход е програма за подмяна на грешните указателни табели на територията на област Ловеч, а в отговор на предписанието за подмяна на грешната табела, указваща посоката към Рибарица, на територията на Ловешка област е в ход програма за промяна на всички указателни табели с неправилно изписване.
Коригиран е надписът „Kabinkov lift” в Банско, изписан с латински букви транслитерирано. Думите „кабинков” и „лифт” обаче не са собствени имена и не би следвало да се транслитерират – в латинската версия на табелата те трябва да бъдат преведени на даден чужд език (например английски език като най-разпространен и най-често използван).
Подменена е и грешната табела на бул. „Джеймс Баучер” в София. Двуезичната табела вече е вярно написана според правилата за транслитерация на българските собствени имена. На изпратената до МДААР снимка на грешната табела беше неправилно написано Dzheyms Bauchar. Тук важи особеността, че, когато става въпрос за собствени име от чужд произход, на латиница то се изписва по начина, по който е утвърдено в съответната страна. В случая става въпрос за булевард, кръстен на името на британския журналист Джеймс Дейвид Баучер. На латиница това име трябва да се изпише не автоматично по българската система за транслитерация, а както е в
оригинал – James Bourchier. /БЛИЦ