35 жалби и 66 сигнала за нарушения на екологичното законодателство постъпили от началото на т.г. до момента в Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ -Плевен. Инспекцията държи под наблюдение областите Ловеч и Плевен.
При жалбите най-много оплаквания има във връзка със замърсяване на въздуха или на почви. На второ място са жалванията от граждани за замърсявания на води. В сравнение с предходни периоди, се увеличава броят на сигналите, касаещи защитени територии, защитени зони и опазване на биологично разнообразие. При извършените проверки е констатирано, че при около 50% от жалбите и сигналите няма нарушение или че то е извън компетенцията на РИОСВ - Плевен. 7 пък наброяват жалбите,препратени по компетентност към други институции, съобщи днес в Ловеч Весела Комаревска, връзки с обществеността към РИОСВ - Плевен.
Гергана ДИМИТРОВА /БЛИЦ