Разликата в заплащането между мъжете и жените в България се увеличава през последните няколко години, твърди проучване на Българския хелзинкски комитет за дискриминацията на жените на пазара на труда. Докато през 2008 г. мъжете са получавали с 13.6% по-високо заплащане, през 2010 тази разлика е достигнала 15.7%. Този процент все пак остава по-нисък от средния за ЕС, който е 16.4%.
Средно 40 дни повече годишно трябва да работи една жена в България, за да получи същото заплащане като един мъж, изчисляват авторите на изследването, базирано на данни от Българския статистически институт и Евростат. Ако жената е между 35 и 44 години, тя трябва да работи средно 55 дни повече годишно, за да получи същите пари като мъж на същата възраст.<br /> <br /> Всяка година значително повече жени в България завършват висше образование - 6 от всеки 10 завършили университет са жени. Това обаче не се изразява в по-висока заетост или в изравняване на разликата в заплащането между мъже и жени. През 2010 г. 63% от мъжете са били заети на пазара на труда срещу 56.4% от жените, посочва в.&rdquo;Дневник&rdquo;. <br /> <br /> Дискриминацията се усеща най-силно при възрастовата група 35-44 г. - там жените получават средно с 21.8% по-малко от мъжете. Изненадващо най-голямо е несъответствието в държавния сектор, където се включват държавното управление, но и всички държавни предприятия. В него жените взимат средно с 22.1% по-ниски заплати от мъжете.<br /> <br /> Други сектори, в които жените са особено ощетени, са &quot;Култура, спорт и развлечения&quot;, &quot;Здравеопазване и социални дейности&quot; и &quot;Финансово посредничество&quot;. Работещите в тях жени получават съответно с 34.6%, с 32.7% и с 32.1% по-малко от мъжете.<br /> <br /> В някои случаи тази разликата се обуславя от разликите между секторите и професиите, както и от тенденцията жените да работят по-малко часове или на непълно работно време, тъй като най-често те носят тежестта на грижите за децата.<br /> <br /> Има обаче и много случаи, в които жените просто не получават същото възнаграждение като мъжете, въпреки че извършват една и съща работа или полагат труд с еднаква стойност. Това е незаконно, напомнят от Българския хелзинкски комитет.<br /> <br /> Европейското законодателство забранява дискриминацията на основата на пол по отношение на всички аспекти и условия, свързани със заплащането. Всеки, който чувства, че е обект на дискриминация в заплащането, може да се обърне към Комисията за защита от дискриминация, подчертават от БХК.<br />