40 фирми са подали по интернет данъчните си декларации за облагане с корпоративни данъци в Ловешко до 10 март. Срокът за подаване на този вид документи изтича на 31 март.
346 фирми от региона са се възползвали от тази услуга през миналата година, съобщиха днес в Ловеч от Териториалната дирекция на НАП.
Към момента общият брой на постъпилите декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане е 398, спрямо миналата година за същия период  бележи леко завишение със 112. За миналата година този вид декларации са общо 2767. Декларации са длъжни да подадат и дружествата, които не са имали дейност през 2008 г., добавиха от ловешката данъчна дирекция. Гергана Димитрова, БЛИЦ