Приключи изграждането на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението в централната част на град София. Монтирани са 44 сирени, които осигуряват акустично покритие на 20 кв.км площ, съобщиха от МИС.
Предстои тестване на системата. Сирените ще бъдат задействани с „Безшумен тест” от Областния контролен възел в Оперативния комуникационно-информационен център на Министерството на извънредните ситуации.
Извършва се радиочестотно измерване за останалата част от града и уточняване на местата на сирените. Предварителното честотно планиране предполага монтиране на още 310 сирени. /БЛИЦ