Министерството на държавната администрация и административната реформа и Института по публична администрация правят днес и утре първия централизиран конкурс за хора с трайни увреждания за експертни длъжности в държавната администрация. Организирани са тестови центрове в София, Варна, Пловдив, Велико Търново, Горна Оряховица, Бургас и Монтана. 449 души от цялата страна са се регистрирали за участие.
По време на гостуването си във Варна министър Николай Василев посети изпитната зала там – в СОУ „Д-р Иван Шишманов” за деца с увредено зрение, информират от МДААР. На откриването на конкурса Василев изказа специална благодарност към народния представител Деница Димитрова за личния й принос за промяната на Закона за държавния служител и въвеждането на специална квота за назначаване на хора с трайни увреждания в държавната администрация. 
Василев поздрави кандидатите за тяхната активност и за смелостта им да се явят на конкурса. Той обясни, че успехът на конкурса зависи от една страна от успешното представяне на кандидатите, но най-вече зависи от активността и волята на всички административни структури в страната бързо да назначат хора с увреждания в своите структури.
Ролята на министерството в този процес ще е стриктно да проверява дали администрациите изпълняват задълженията си по закон – да назначат съответния брой служители с увреждания. Министър Василев специално поздрави директора на СОУ „Д-р Иван Шишманов” г-н Петров за неговата отлична работа и увери, че и за в бъдеще МДААР ще помага за подобряване на компютърната база на училището. След това с помощта на специалния софтуер за провеждане на тестовете Николай Василев генерира въпросите, които да решават всички участващи в тази изпитна сесия.
От регистрираните кандидати най-много желаещи има за явяване на тест в София – 215 души. Следват Варна – 70 души; Пловдив – 69 души; Велико Търново – 45 души; Бургас –37 души, Монтана – 13 души. Най-голям дял от кандидатите са с образователна степен магистър (59.7%), следвани от бакалавър (30.8%). Завършилите колеж са 8.6%, със степен доктор са 0.9% от регистрираните. /БЛИЦ