10 361 дела са гледали общо през миналата година Окръжният съд в Ловеч и районните съдилища в Ловеч, Луковит, Тетевен и Троян.
От всички разглеждани дела, 9 262 са решени, което е 89,38% и е показател за добра работа на съдилищата в Ловешкия съдебен район. Това съобщи Антоанета Монева, председател на Окръжния съд в Ловеч.<br /> <br /> Според нея има дела, които трудно могат да се приключат в тримесечен срок и които изискват повече време - като гражданските дела за делби, където има възможност за обжалване на няколко съдебни акта. Въпреки това, процентът на свършените дела за миналата година е висок за различните съдилища. За Районен съд Ловеч той е 88,4%, за Луковит - 88,49%, Тетевен - 90,53%, Троян - 90,87%.<br /> <br /> 89,55 на сто са свършените дела на Окръжен съд Ловеч за миналата година. 56 са съдените за периода, като 53 са осъдени, а 23 от тях са с условна присъда. В Районен съд в града с условна присъда са 143 от общо 205 осъдени. В Луковит с лишаване от свобода са осъдени 44 лица, от тях 23 условно. В Тетевен има 103 осъдителни присъди, като от тях 68 условни. В Районен съд в Троян са постановени 94 присъди лишаване от свобода, от тях 71 условни.<br /> <br /> Сред тежките дела, продължили с години, е делото за ловешкия ТЕЛК. То все още не е минало в Апелативен съд. След четири отлагания е насрочено за 15 март.<br /> <br /> С осъдителна присъда е приключило делото за организирана престъпна група, която се е занимавала с разпространение на наркотици в Троянско. Делото се обжалва в Апелативен съд. Гледани са били и четири дела за източване на ДДС и други престъпления против данъчната система, подаване на декларации с невярно съдържание с цел укриване на данъци.<br /> <br /> Съдът се е занимавал и с четири дела по материали на Комисията Кушлев. Имало е и две дела за обявяване на несъстоятелност на фирми. <br /> &quot;Все повече стават търговските дела, които продължават дълго време, защото са свързани със сложни експертизи. Обикновено това са дела от строителния бранш и са свързани с качеството на строителната дейност&quot;, отбеляза още председателят на Окръжния съд в Ловеч.<br /> <br /> Според нея икономическата криза дава отражение и върху характера на делата, като през миналата година има тенденция на увеличаване на делата за измами, за трудови спорове и за неплащане на възнаграждения и обезщетения. Почти двойно увеличение има на образуваните изпълнителни дела за вземания въз основа на заповеди за незабавно изплащане.<br /> <br /> Висока натовареност през годината отчитат магистратите в Ловешко. 45 наказателни дела на човек са се падали на месец в Районния съд в Ловеч. <br /> <b><br /> Гергана Димитрова, БЛИЦ</b><br /> <br />