През 2010 г. са издадени 359 вестника с годишен тираж 340 812 000
Националният статистически институт (НСИ) излезе с актуална справка за тиражите на печатните медии.<br /> <br /> Източник на данните е Народната библиотека &bdquo;Св. Св. Кирил и Методий&rdquo;, а статистическото изследване дава на широката общественост представа за броя на заглавията и тиража на различните видове издания, съобщиха от пресцентъра на НСИ.<br /> <br /> През 2010 г. са издадени 359 вестника с годишен тираж 340 812 000.<br /> <br /> Така тази година на човек годишно се падат 45 вестника, или с два по-малко в сравнение с 2009 г.<br /> <br /> В сравнение с предходната година заглавията на вестниците намаляват със 17,7%, а тиражът им - с 4,2%.<br /> <br /> През 2010 г. са издадени седем вестника за деца и юноши,<br /> <br /> или с два повече в сравнение с 2009 г., но тиражът им намалява около три пъти (от 877 хил. през 2009 г. на 297 хил. през 2010 година).<br /> <br /> Хумористичните вестници, издавани у нас, през 2010 г. са шест, а тиражът - 188 хил., като в сравнение с предходната година броят на заглавията намалява с едно, докато тиражът се увеличава с 42,4% (56 хил.). <br /> още по темата<br /> <br /> През 2010 г. са издадени 563 списания и 132 бюлетина, като в сравнение с 2009 г. списанията намаляват с 6,6% (40 заглавия), а бюлетините - със 7,1% (10 заглавия).<br /> <br /> Годишният тираж на списанията (29 744 хил.) през 2010 г. в сравнение с 2009 г. се увеличава 2,8 пъти, а на бюлетините (2 355 000) - 3,4 пъти.<br /> <br /> Миналата година са издадени 60 всекидневника в тираж 186 792 000.<br /> <br /> Заглавията на всекидневниците формират 16,7% от всички издавани вестници, а тиражът им - 54,8% от общия тираж.<br /> <br /> В сравнение с 2009 г. делът на заглавията се увеличава с 1,3 процентни пункта, а делът на тиража намалява с 2,8 процентни пункта.<br /> <br /> Издадените заглавия на седмичните вестници през 2010 г. са 148 бр., или с 19,1% по-малко в сравнение с 2009 г.<br /> <br /> Относителният дял на тиража на седмичните вестници през 2010 г. е 40,6% от годишния тираж на всички вестници, като в сравнение с предходната година този дял се увеличава с 2,8 процентни пункта./БЛИЦ<br />