Общо 52 петролни обекти в Ловешко и Плевенско замърсяват атмосферата в момента. От тях 21 са бензиностанции, а другите 31 - петролни бази.
Всички те работят без специални технически съоръжения, улавящи вредните емисии в атмосферния въздух при товарене, разтоварване, превоз или съхранение на бензини. Петролните обекти еконарушители са получили отсрочка до края на т.г. да приведат дейността си, съобразно Наредба № 16, уреждаща безопасната работа с бензини, съобщи днес в Ловеч Весела Комаревска, завеждаща "Връзки с обществеността" към Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Плевен.
Според нея днес РИОСВ - Плевен контролира над 190 бензиностанции и петролни бази в Плевенско и Ловешко. От тях 117 бензиностанции и 2 петролни бази са привели дейността и съоръженията си към изискванията на Наредба № 16 за намаляване на емисиите от летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.
Гергана Димитрова, БЛИЦ