За изплащане на обезщетения на 60 лица в 13 училища от Ямбол Министерство на образованието и науката одобри и отпусна средства в размер на 53 507 лв,предаде кореспондентът на БЛИЦ в Бургас.
Парите са за първото шестмесечие на годината. За посочената сума общината кандидатства по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”. На тази база Министерство на финансите измени бюджетните взаимоотношения на общината с Централния бюджет и преведе средствата по сметка на общината. Вече е изготвена и изпратена справка за дължимите обезщетения в 6 общински училища за месец юли по същата програма, като исканата сума възлиза на 10 327 лв. Всеки месец до края на годината общината ще подготвя такава обобщена справка на база на подадените от училищата заявки за обезщетения. /БЛИЦ