Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев ще връчи ключовете на 55 нови линейки на директори на Центрове за спешна медицинска помощ. До 15 октомври ще бъдат разпределени всичките 104 санитарни автомобили, осигурени от Министерството на здравеопазването по линия на заемно споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие. Общата стойност на доставените линейки и допълнително медицинско оборудване е 10,078,936 лв.
Санитарните автомобили ще бъдат разпределени на центровете за спешна медицинска помощ по азбучен ред. Колите са оборудвани в съответствие с изискванията за Добра медицинска практика и международните стандарти.
Линейките са стандартно оборудвани с вакуумна и кислородна инсталация, функционални носилки, вкл. и за пациенти с травми на гръбначния стълб, климатизирана санитарна част и допълнително медицинско оборудване, което да осигурява качество на медицинското обслужване. Допълнителното оборудване включва електрокардиограф, дефибрилатор, инфузионни помпи за спринцовки, мобилен респиратор и спешна чанта. С доставените 104 линейки, 64 от които са стандартни, а 40 са високопроходими, се обновява с още 25 % използваемият автомобилен парк на спешната медицинска помощ в страната.
Със заемни средства от Световната банка и с нейната техническа помощ Министерството на здравеопазването закупи през последните две години 255 линейки, което е 60% от използваемия автомобилен парк в центровете и филиалите за спешна помощ.  /БЛИЦ