Регистрираните безработни в бюрата по труда в Ловешка област са 6009, предаде кореспондентът на БЛИЦ в Ловеч. От тях 3408 или 56,7% са жени.
На възраст до 29 години са 1045 или 17,4%. В рисковата група - безработни над 50-годишна възраст, са 2480 души ли 41,3% от всички. Безработните с намалена работоспособност са 359 или 6%. По степен на образование преобладават безработните с основно и по-ниско образование - 52%. със средно образование са 41%, а с висше - само 7% от регистрираните.Продължително безработни - с регистрация над 1 година в бюрата по труда, са 3201 души или 53,3%. Голяма част от продължително безработните са именно хората с много ниско образование, които не могат да се реализират на пазара на труда, заяви Минчо Диков, директор на Регионалната служба по заетостта.
Според него за изминалото първо полугодие на 2008-а безработните са намалели с 1189 души, а равнището на безработица е спаднало от 9,28% за януари на 7,74% за юни /-1,54 пункта/. Заявените свободни работни места за 6-месечието са 1764, а са постъпили на работа 1480 от регистрираните. Усвояемостта на свободните работни места е 83,9%, показателят е един от най-добрите за страната.

За реализиране на активна политика по заетостта през първото 6-месечие на 2008 г. са изплатени 2 123 492 лв., като 1 477 662 лв. са по програми, 452 681 лв. по мерки за заетост, 193 149 лв. - за професионална квалификация. Най-много средства - 720 455 лв., са изплатени на Бюрото по труда /БТ/ - Луковит. На БТ в Тетевен - 507 332 лв.; БТ - Ловеч - 604 311 лв.; БТ - Троян - 291 394 лв. /БЛИЦ