Директорът на Държавната комисия по защита на информацията (ДКСИ) Цвета Маркова съобщи, че се подготвя създаването на орган по киберсигурността. В него ще работят 70 души. В момента се проучва международният опит в тази област. Според Цвета Маркова за изграждането на новата агенция за защита ще бъде необходима поне година.
&ldquo;Назначена беше междуведомствена работна група, която на експертно ниво трябваше да проучи световната практика &ndash; най-добрите, най-лошите практики, за да не правим като най-лошите, които вече са допуснали някакви грешки. Тя включваше експерти от Министерство на отбраната, МВР, ДАНС, ДКСИ, мисля, че имаше и от Министерство на финансите. Като цяло тази работна група приключи със становище, че трябва да има такъв орган с най-общ щат от около 70 души. Вече политическо решение е дали този орган ще бъде в МВР, в ДАНС или някъде другаде&rdquo;, заяви тя пред БНР.<br /> <br /> По-важното е друго &ndash; че киберсигурността изисква много високо технологично ниво на техника, на софтуерните продукти &ndash; това е може би най-скъпият вид сигурност, подчерта Маркова. <br /> <br /> На пресконференция директорът на ДКСИ обяви, че България и Великобритания са подписали споразумение за обмен на класифицирана информация. Маркова уточни, че споразумението касае обмен на информация за криминални прояви и от него могат да се възползват и структурите на МВР.<br />