Според проучване на социологическата агенция "Алфа рисърч" съдът е най-зависим от политически натиск и в по-малка степен от престъпни и икономически групи.
70 на сто от анкетираните смятат, че партии натискат съдиите. <br /> <br /> Усещането за политически натиск над съда е нараснало през 2010 г. , защото през 2007 г. 55% от гражданите са споделяли това становище.<br /> <br /> Според 32,9% от запитаните е възможно съдията да вземе несправедливо решение поради икономически и друг интерес.<br /> <br /> &quot;Оценките на анкетираните в много голяма степен се формират в резултат на общата медийна и публична среда, което донякъде обяснява и промяната, регистрирана тази година по отношение на политическия натиск, тъй като напоследък медийните изяви на управляващата партия ГЕРБ по теми свързани със съдебната система са доста по-интензивни, а случаят с нелегитимното посредничество за назначения на административни ръководители в съдебната система и политическото влияние също значително допринася за тези мнения&quot;, обясняват авторите на анализа.<br /> <br /> &quot;Общественото мнение се формира от най-шумните дела с висок обществен отзвук, които имат силно негативно влияние върху мнението на гражданите. Те обаче са много малък дял от работата на съда&quot;, обясняват противоречието в оценките авторите на проучването. <br /> <br />