Емисиите прах в атмосферата на България намаляха с 970 тона през 2008 година, заради газификацията, осъществявана от Овергаз и дружествата му. Само битовият сектор „спести” 500 тона прах във въздуха ни през миналата година, съобщават от компанията.
При изгарянето на природния газ практически не се отделят нито прах, нито серни оксиди или тежки метали, които влияят зле на здравето на човека. /БЛИЦ