По данни на Министерството на здравеопазването към 8 юни 2009 г. в страната са регистрирани общо 991 ХИВ - позитивни лица, като само от началото на 2009 г. техният брой е 53, от които 36 мъже, 16 жени и едно дете, родено от ХИВ-позитивна майка, съобщиха от МЗ.
За същия период на миналата година са регистрирани 54 ХИВ-позитивни лица. Над 50% от новорегистрираните ХИВ-позитивни лица през 2009 г. са открити в Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН ( КАБКИС ). За периода от 1 януари 2009 г. до месец април в КАБКИС са се изследвани общо 14 424 лица, от които 1 120 лица са изследвани в местата за лишаване от свобода. Там са регистрирани 10 ХИВ-позитивни лица. През периода са регистрирани ХИВ-позитивни лица в широки възрастови граници от 19 до 63 години, като 56 % от новорегистрираните са във възрастовата група между 19 - 29 години. По път на инфектиране през 2009 г. се очертават две особено уязвими групи: 14 лица (27 %) от новорегистрираните са лица, употребяващи интравенозни наркотици, а 7 или близо (13 %) са мъже, които са съобщили, че са имали сексуални контакти с мъже. 15 лица (28 %) са открити като лежащо болни и в диференциално-диагностичен план. От началото на 2009 г. има едно дете родено от ХИВ-позитивна майка и са регистрирани 3 ХИВ-позитивни бременни жени, които са насочени за профилактика на бременността. /БЛИЦ