Според д-р Красимир Кушев, директор на Регионалния център по здравеопазване София, има тенденция за увеличаване на ражданията и рязко намаляване на абортите в столицата.
През 2009 г. в столицата е регистриран положителен естествен прираст за първи път от 1992 г. насам. В София през 2009 г. официално са регистрирани 1 290 000 души. 450 хиляди са нерегистрираните, като 100 000 работят и живеят в столицата, без да сменят адресната си регистрация, 200 000 не живеят тук, но работят, 100 000 идват в София по различни причини, а 50 000 са роми.<br /> <br /> Общата смъртност намалява до 12 на хиляда души през 2009 г., но детската смъртност трайно се увеличава през последните три години. Най-ниското й ниво е било през 2006 г. - 4,4 на 1000 живородени, докато през 2009 г. достига до 5,6 на хиляда живородени. <br /> <br />