Неактуализирана служебна бележка от сайта на УНСС е причината десетки студенти да не могат да кандидатстват за награда по програмата на европейския фонд, пише нашата читателка Катерина Радева от висшето учебно заведение.
Тя съобщава ,че документите й били върнати поради невалидност на служебната бележка, изтеглена от сайта на УНСС.<br /> <br /> &ldquo;В началото на подаване на формуляри за награди те бяха качили в сайта си само една служебна бележка, която да се представи заедно с останалите документи. Няколко дни след това те решават да сменят 1 ред от бележката и &quot;старата&quot; вече става невалидна. <br /> <br /> С подадените от мен документи получих подпис от секретар на катедра, декан на катедра, както и от служителките на отдел Стипендии, които няколко дни след това ми отхвърлят същите тези документи. Потърпевшите са изключително много, тъй като много студенти си подадоха документите в самото начало, за да успеят да съберат всички необходими документи. <br /> <br /> След отказа, който получих имах 3 дни, в които да събера всички подписи отново. Естествено това на практика е невъзможно, тъй като деканите са във ваканция, а подписът от тях е задължителен...<br /> <br /> При запитване до администрацията защо не са ни предупредили по-рано за смяната на сл. бележка, те отговарят, че не е тяхна работа да ни &quot;помагат&quot; ние да взимаме европейски пари. Все едно те вадят парите си от техния джоб..&rdquo;, пише потърпевшата студентка.<br /> <br /> В сайта на УНСС нямаше дори съобщение, което да упомене, че има смяна в бележката. Сменено е само едно изречение, което дори не е от съществена разлика, пишат и други засегнати от административния поризвол на висшето учебно заведение в социалните мрежи./БЛИЦ<br /> <br />