Административният съд на Русе отмени решението на ОИК, с което бяха прекратени пълномощията на общинския съветник от ГЕРБ Ваньо Танов, съобщиха от съда.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
Делото бе образувано по жалба на Ваньо Танов, избран за общински съветник от ПП “ГЕРБ” на проведените избори за общински съветници и кметове на 28.10.2007г. в гр. Русе, против Решение № 408/29.07.2008г. на Общинска избирателна комисия – Русе /ОИК – Русе/, с което са прекратени предсрочно пълномощията му на общински съветник. 

От представените и приети по делото писмени доказателства е видно, че жалбоподателят не е изпратил писмено уведомление до председателя на ОбС – Русе единствено за неучастието си в заседание № 8, проведено на 13.03.2008г. От представените електронни билети и писмо от евродепутат, ръководител на българската делегация в ЕНП-ЕД /л.12-15 от преписката/ е видно, че за отсъствието на Танов са били налице уважителни и обективни причини – последният е бил извън страната на работно посещение, организирано от “Фондация Ханс – Зайдел”.
За неучастието си в другите две заседания на ОбС- Русе - №9 и №10, жалбоподателят е изпращал уведомления до председателя по електронен път /л.9 и л.10 от преписката/.  /БЛИЦ