Шуменският административен съд отхвърли оспорването на бившия зам.-областен управител Ебазер Реджеб срещу заповед за задържане, издадена от районното управление „Полиция" в Нови пазар. Това съобщиха от пресцентъра на съда.
С обжалваната заповед Ебазер Реджеб беше задържан за 24 часа, във връзка с извършено нарушение по Указа за борба с дребното хулиганство.<br /> <br /> Според магистратите са били налице условията за издаване на оспорения акт. Съдът не е споделил доводите в жалбата, че задържането на лицето следва да е предпоставено от наличие на внесен в съда акт за констатиране на дребно хулиганство.<br /> <br /> Според магистратите с обжалваната заповед е постигната целта на закона, а именно осигуряване представяне на нарушителя пред съдията, съобразно изискването на чл.3 от Указа за борба с дребното хулиганство.<br /> <br /> Съдът е счел, че правомощието за налагане на принудителната административна мярка е упражнено от полицейския орган при условията на оперативна самостоятелност, даваща му право на преценка да избере един от два или повече законосъобразни варианти на управленско решение.<br /> <br /> Съдебното решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обявяването му. <br /> <br /> <br /> <br />