Българското правителство предложи радикална промяна на системата за грижи за децата, включително евентуалното закриване на всички домове за сираци и деца с увреждания, съобщава АФП.
Съгласно новата стратегия, одобрена от кабинета, 137 подобни заведения, останали от времето на комунизма, ще бъдат закрити в рамките на следващите 15 години.<br /> <br /> Повече от 7 500 деца, които живеят в тези домове, ще бъдат разпределени в приемни семейства или осиновени, което да спомогне по-доброто им интегриране в обществото.<br /> <br /> Липсата на финансиране силно затрудняваше осъществяването на реформи в тази сфера в миналото, въпреки честите съобщения за лошите условия в някои от домовете. Новата стратегия на правителството предвижда подкрепа за семействата, които да могат да приберат изоставените си деца, както и системи за окуражаване на осиновяването и приемните грижи, пише още агенцията. /БЛИЦ<br />