Предложение за дисциплинарно наказание на директорката на дома в Асеновград е изпратено от Държавната агенция за закрила на детето до кмета на Асеновград Христо Грудев. Писмото е от председателя Агенцията Надя Шабани и е по повод резултатите от извършената проверка в Дома за деца, лишени от родителска грижа «Таню войвода» в Асеновград.
В дома има сериозни пропуски, които са довели до нарушаване на правата на настанените там деца. Директорът Весела Симеонова и персоналът не прилагат адекватни действия, които да разрешат сериозните проблеми с деца от дома и да им осигурят подходяща среда за развитие, са мотивите за поисканата мярка срещу Весела Симеонова. <br /> <br /> Установено е грубо незачитане на правата на децата и налагането на нерегламентирани наказания, като заключване в стая, изолирани от останалите, забавяне на изплащането на джобните пари. <br /> <br /> Според комисията е недопустимо поставянето на постоянен срок на наказанието или налагането на повече от едно, защото това противоречи на Конвенцията на ООН за правата на детето. За различни видове провинения децата най-често са полагали труд като почистване на дома, хигиенизиране на тоалетните, столовата и стаите.<br /> <br /> Становището на комисията, извършила проверката, е, че с действията си директорът и персоналът на дома са нарушили правото на закрила на детето.<br /> <br /> Преди седмица Весела Симеонова бе върната на работа от Окръжния съд&nbsp; в Пловди, но тя все още е разследвана от прокуратурата. Официалният доклад с предписания от Агенция за закрила на детето е готов, но ще бъде оповестен след като бъде връчен на директорката. В момента Симеонова е в годишен отпуск, обясни Ваня Монова от пресцентъра на (ДАЗД).<br /> <br /> <br /> <br />