4 акта са съставили инспекторите на областната дирекция по безопасност на храните при тематичните проверки за Великден и Гергьовден. Те са за нечетлива маркировка върху четвъртини агнешко месо. "Произхода на месото е отразен в търговките документи, на други четвъртини има ясен печат, но по закон има ли нечетливост е нарушение", коментира по Дарик д-р Велка Войнова, началник на отдел "Контрол на храните".
Направени са общо 105 проверки от 1 април до момента. Основните несъответствия, които се констатират са липса на входящ контрол на приетите храни и&nbsp;температурите на съхранение.<br /> <br /> &quot;Като цяло, ситуацията на пазара е спокойна. Това са обичайни несъответствия през цялата година, но на пазара няма опасни за здравето храни. След иззетите, в началото на месеца 67 000 яйца не са установени други, които не отговарят на изискванията&quot;, каза Войнова. Не са констатирани нарушения и при оцветителите на яйца.<br /> <br /> Къде отиват стоките с изтекъл срок на годност, които се предлагат по хранителните магазини&nbsp;- резултатите&nbsp;от проверка по тази тема представи бТВ.<br /> <br /> Проверка на екипа ни заедно с инспекторите показа, че контролът за годност при захарните изделия е силно занижен. Макар че не открихме бисквити с изтекъл срок на годност, оказа се, че в магазина не се вписват захарните изделия във входяща книга, като така на практика не оказва контрол.<br /> <br /> &bdquo;След като не са вписани, това не гарантира, че те са направили оглед на стоката и дори да са имали някакви несъответствия, дори различни от това, те не могат да го докажат&rdquo;, обясни Господина Андреева, инспектор от Българска агенция по безопасност на храните.<br /> <br /> Оказва се, че самото пазене и връщане на стоки с изтекъл срок на производителя също е нарушение.<br /> <br /> &bdquo;Тези връщания на производител са предпоставка за ново преопаковане и преетикетиране на храните и оттам безопасността на храните не може да се гарантира&rdquo;, каза още Господина Андреева.<br /> <br /> Храните с изтекъл срок на годност не трябва да се бракуват, а да се унищожават. За откритите <br /> нарушения собственикът на хранителния магазин получи акт за 1000 лева. <br /> <br />