Академия Юнити - институция за неформално обучение по езици, изящно, приложно, театрално изкуство за деца и възрастни, официално отвори врати в София. На церемонията, на която бе открита новата сграда на академията присъстваха Иванка Шалапатова от фондация “За Нашите Деца”, с която академията си партнира, Красимира Величкова – директор на Българския дарителски форум и Ваня Ирибаджакова от банка Райфайзенбанк, която подкрепи академията като осигури мебелите за обзавеждането й.
На откриването директорът на академията Иво Паскалев коментира: &ldquo;Предлагаме обединяващо пространство за всички, които са готови да развиват способностите си за всестранно усъвършенстване и съществуване в съвременния свят, за изграждането на един по-добър и качествен живот.&rdquo; <br /> <br /> Дейността на Академия Юнити е съсредоточена в четири основни направления, като за всяко отговаря отделен център:<br /> <br /> &bull; Център за езиково обучение<br /> &bull; Център за изобразително и приложно изкуство<br /> &bull; Център за театрално изкуство и сценография<br /> &bull; Център за холистична грижа за здравето<br /> <br /> Акцентът в обучението е хармоничното развитие на човек &ndash; първо като личност, след това интегрирането му в по-голяма група, а накрая и в обществото. Това обучение развива не само когнитивните способности на децата и възрастните, но и техните множествени интелигентности, въображение и потенциали за творческо себеизразяване. <br /> <br /> Академията развива и своя програма за социална отговорност, като една от основните й цели е образователните й програми да са достъпни и за деца в неравностойно положение. Съвместно с фондация &bdquo;За Нашите Деца&ldquo; академията развива проекта &bdquo;Талантът обича всяко дете&ldquo;, който ще даде възможност на уязвими деца в затруднено положение да развиват езиковите си умения и да открият твореца в себе си. От 2013 г. академията отпуска стипендии за деца в неравностойно положение и от началото на февруари 2014 г. приема първите ученици, като за тях курсовете и материалите са безплатни. Освен с фондации и неправителствени организации, Академия Юнити си сътрудничи и с много училища и университети в София. <br /> <br /> &ldquo;Закриването на множество кръжоци, творчески клубове и клубове по интереси във формалната образователна система през последните 15 години даде началото на мощно развитие на неформалния образователен сектор. Днес институции за неформално образование преодоляват тези дефицити, чрез предоставяне на качествени обучителни услуги във формати и срокове, непостижими за формалните училища.&rdquo;, допълни Паскалев. Благодарение на неформалното обучение у децата се разкриват и изявяват творчески заложби, развива се креативно мислене и въображение, култивира се чувство за групова принадлежност и умения за работа в група, развива се емоционалната интелигентност. <br /> <br /> Всички обучения в академията са под формата на целогодишни курсове, което е важна предпоставка за постигане и устойчивост на резултатите, като новата сграда на академията позволява използването на съвременни технологии на обучение.<br /> <br /> Важна роля в концепцията за цялостно развитие играе доброто здравословно състояние. Център за Холистична грижа за здравето е едно от основните звена в дейността на Академията. Основни задачи на центъра са превенция, подобряване на общото здравословно състояние, изграждане на съзнателно отношение към собственото здраве, както и обучение на терапевти в най-съвременните холистични методики. Основните принципи, чрез които се реализират тези принципи са индивидуален подход, екипност, близка комуникация с пациентите, откриване основата на проблема като се вземат под внимание не само физиологичните проблеми, но и емоционалните и умствени нагласи на човек. <br /> <br /> За целта на работата академията използва широк спектър от методи от източната и западна медицина, съчетани с последните достижения на науката и технологията. Сред тях са апаратура за изследване на всички системи - Квантов биорезонансен анализатор, апаратури за лазерна терапия, технологии за цветотерапия, широкоспектърни методи като Юмейхо терапия, Ароматерапия, Су-джок терапия, процедури за детоксикация на тялото, масажи. <br /> <br /> Академия Юнити развива дейност от 2009 г., като мисията която си е поставила е високото качество на предлаганото образование, на услугите за подобряване на здравето и устойчивото придобиване на знания и умения от обучаваните. <br />