Акционерите на публичните компании у нас ще вземат наполовина като дивидент за 2011 година, в сравнение с предходната година, показват данни от БФБ. Сумата, която ще се разпределя е малко над 210 милиона лева при 440 милиона лева преди година.
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">Най-много средства за дивидент отделя ЗАД ДЗИ, правоприемник на Държавния застрахователен институт-50 милиона лева, следва Адванс Терафонд АДСИЦ с 21 милиона и Химимпорт АД, който е отделил за привилегированите си акции 17.7 млн.лева.</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt">С най-малко дивидент са три публични компании - Лев Инвест АДСИЦ, Зенит имоти АДСИЦ и Дебитум инвест АДСИЦ съответно 14&nbsp;000, 7000 и 2600 лева. Общо 45 от емитентите, които ще дават на своите акционери<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>дивидент за 2011г. са го направили и през 2010г. От тези 45 компании, едва 26 са повишили сумата за дивидент, като общата стойност на повишението е 116.23 млн. лв./БЛИЦ</p>