Диагностично-консултативен център „Александровска” ще бъде открит в четвъртък, съобщават от университетската болница. Целта е затваряне на кръга от доболничната помощ до евентуална последваща хоспитализация. На болните ще се осигури разширен пакет от медицински дейности и услуги, за които НЗОК заплаща, и връзка между двете звена на медицинската помощ - доболнична и болнична помощ.
ДКЦ „Александровска ще оказва високоспециализирана диагностично-консултативна помощ по вътрешни болести, кардиология, гастроентерология, пулмология и фтизиатрия, хематология, нефрология, ендокринология, алергология и астма, хирургия, неврохирургия, урология, очни болести, УНГ, детски болести, детска нефрология, детска хематология и онкология, неврология, психиатрия, детска психиатрия, кожни и венерически болести, пластично-възстановителна и естетична хирургия.
Центърът ще функционира на територията на университетската болница - в кабинетите на съответните клиники и лаборатории, като за целите на диагностиката ще бъдат използвани пълноценно медицинската апаратура и лабораториите на лечебното заведение. Информационна система ще включва всички структури на доболничната помощ и ще позволи анализ, контрол и мерки за ефективно обслужване на пациентския поток в доболничната сфера.
В новосъздадената доболнична структура ще работят около 95 специалисти, предимно от „Александровска” болница, в това число и утвърдени имена в медицинската наука и практика.
ДКЦ „Александровска” има сключен договор със СЗОК за извършване на медицински услуги по целия предмет на дейност, като същевременно ще се предлагат и платени медицински услуги по избор на пациента. /БЛИЦ