Александровска болница се сдобива с уникален апарат за мултимодална функционална и морфологична диагностика, който е единствен в страните от региона. Той ще бъде официално представен от министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев, който ще посети болницата на 18 февруари 2009 г., в 11.00 ч.
Апаратът ще бъде поставен в Централната лаборатория по нуклеарна медицина на специално тържество. Апаратурата е на стойност 1,2 млн. лв. и е закупена със средства на Министерството на здравеопазването. Апаратът е уникално съчетание на томографска гама камера с компютър-томограф, единствен в страните от региона, и е първият у нас апарат за мултимодална диагностика. С него е възможно едновременно да се диагностицират ранните функционални промени в органите, както и да се онагледят структурни промени. Тези изследвания намират приложения в много области на медицината и преди всичко в областта на кардиологията, онкологията, хирургията, ендокринологията, ортопедията, пулмологията, неврологията и неврохирургията, нефрологията, урологията и др.
След откриването министър Желев ще разгледа Централната лаборатория по нуклеарна медицина, където е инсталиран апаратът. Центърът е водещ в нашата страна, както по отношение на броя на квалифицирани специалисти и научно-преподавателски кадри, така и в апаратурно отношение. Тук се подготвят специалисти за цялата страна, обучават се аспиранти и студенти от МУ-София.
Предвижда се само след няколко месеца в УМБАЛ”Александровска” да се инсталира и друг уникален за България апарат - PET/CT - съчетание на позитронна емисионна томография с компютърна томография на стойност
5 млн. лв. Това е най-бързо развиващата се от световен мащаб медицинска технология, която ще обслужва болни с онкологични, кардиологични и неврологични заболявания. /БЛИЦ