За 2008 г. заплатите в стопанския сектор ще отбележат ръст 20 процента, но след приспадането на инфлацията реалното годишно увеличение ще е с 10 на сто, сочат в анализ на поредната „успешна за България” година експертите на КНСБ.
Общо за страната увеличението на заплатите е около 19 на сто, за стопанска дейност около и малко над 20 на сто и за бюджетна сфера около 16 на сто. След приспадането на инфлацията обаче реалното годишно увеличение ще е с 10 на сто. 
Тези предвиждания бележат края на двугодишния период, през който са положени усилия за нормализиране на цената на труда. От тук нататък са възможни силно отличаващи се сценарии по сектори и дружества, доколкото няма да е еднакво влиянието на набиращата скорост икономическа криза.

В дружествата със силно редуциран кадрови състав е възможно несъразмерно, но все пак положително развитие на работните заплати. При въведено непълно работно време ще е налице постепенно или скокообразно обективно редуциране на работните заплати.
От синдиката очакват през следващите години заплатите в България да загубят от своята реална стойност. Една от причините за това ще бъде и минаването на непълно работно време в предприятията, които изпитват най-големи затруднения от кризата. /БЛИЦ