За първи път имаше много силен и недопустим натиск от съдебната власт чрез част от медиите в България кого да проверим, в какъв обхват да бъде проверката, какви изводи да направим. Това заяви Ана Караиванова, председател на Инспектората към Висшия съдебен съвет, пред БНТ.
Караиванова заяви:&nbsp;&quot;Прозрачност &ndash; да, недопустим натиск &ndash; не&quot; по повод проверката на съдиите. Тя обясни, че в проверката е установено, че от години едни и същи съдии не представят мотивите си в дадените срокове. Мотивите по делата трябва да се изписват в 15-дневен срок. &quot;Но три години са много голямо просрочване&quot;, посочи Караиванова.<br /> <br /> &quot;Сегашните магистрати наложиха този възглед, че всички други трябва да спазваме закона, а те не&quot;, коментира още Караиванова. <br /> <br /> По повод на факта, че на проверка е подложена и шефката на Софийския градски съд Владимира Янева, Караиванова заяви, че тя не е единственият наказан административен ръководител. Шефката на Инспектората към ВСС обясни, че наказанията на административните ръководители се налагат единствено от ВСС и те могат да са от забележка до уволнение. <br /> <br />