Апелативен съд – Пловдив потвърди присъда, издадена от Окръжен съд – Смолян, с която се осъжда кмета на Златоград.
На подсъдимия Младен Чаушев е наложено условно наказание от 1 година лишаване от свобода с три години изпитателен срок, както и лишаване от право да заема длъжността кмет за срок от 1 година. С присъдата си смолянските магистрати са признали Чаушев за виновен в това, че като кмет на община Златоград той е превишил властта и правата си , като е подписал концесия с “Родопи Екопрожект” ООД без конкурс или търг и от това са могли да настъпят вредни последици за общината в размер на 230 000 лв. неустойка по договора с Консорциум “Геотермия”.Освен това Младен Чаушев съзнателно се е ползвал при вписването на дружеството в търговския регистър на смолянския окръжен съд и предоставил документ с невярно съдържание за концесията на находището на геотермални води в участък „Ерма река”. Решението на апелативния съд подлежи на протест и обжалване пред Върховния касационен съд.
Димана Тодорова, БЛИЦ