Петричката фирма “Булвин” ЕООД, зад която стои новоизпеченият архонт Иван Кочев - Чомбе, е завела съдебен иск срещу решения на общо събрание на акционерите на “Мактурс” АД, която е собственост на Методи Калъмбов. Събранието бе проведено в края на миналата година и взе важни решения за бъдещето на акционерното дружество.
Според мотивите за иска, всички решения на общото събрание са взети при липса на кворум и са незаконни. Посочени са и други нарушения , сред които липса на мнозинство при решението за прехвърлянето на акциите на дружеството от поименни безналични в поименни налични. За повечето решения не е спазено изискването за съгласието на 2/3 от гласовете на акицонерите.<br /> <br /> От &ldquo;Мактурс&rdquo; са представили всички документи, каза собственикът на няколко заведения в Благоевград Методи Калъмбов. Първото гледане на иска завърши в полза на собственика на благоевградското култово заведение &ldquo;Ален мак&rdquo;. Но&nbsp; &ldquo;Булвин&rdquo; чрез своя управител заяви, че ще обжалва това решение и че завежда още дела срещу фирмата на Калъмбов./БЛИЦ<br />