Ноември е месец на плодотворните планове и действия, анализира астрологът Гали пред grreporter.info. Новолунието, което задава атмосферата, е свързано с това да видиш първите признаци на успех и да разбереш какви предизвикателства те очакват нататък, да си поставиш следващите цели.
&nbsp;Природата и Вселената дават много сила и енергия, която подтиква към действия, чиято цел е да се удовлетворят желания и страсти. Затова месецът носи силен заряд за всичко, което бъде започнато. В политически и обществен план очаквам Ноември да е месец на постигнати успехи, както и на това да се правят големи планове. Ще присъства обаче и нотка на &bdquo;целта оправдава средствата&rdquo;, така че не са изключени някакви решения, които по своята същност да съдържат потъпкване на нечии права.<br /> <br /> В личен план хората ще се ориентират много силно към това да търсят по-добри възможности, но малко в стил &bdquo;тревата от другата страна изглежда по-зелена&rdquo;. Уклонът да се сравняваш с другите и да си недоволен, е по-засилен. Затова очаквам да се развие по-активно социалното недоволство под формата на протести, стачки, демонстрации и други подобни актове. Втората десетдневка на месеца е подчертана в тази посока.<br /> <br /> На 3 ноември се формира нов цикъл на планетите Венера и Марс, който засяга взаимоотношенията на всички нива. Това ще активизира всички проблемни места в личните взаимоотношения между хората, най-вече интимните, но също се създава импулс към бързо избухване на страсти и увлечения, да се влиза бързо в бурни връзки. <br /> <br /> В обществено &ndash; социален план е засегната дипломацията и военните дела. Съвпадът на Венера и Марс обичайно внася малко повече агресия, страсти, емоции, склонност да си &bdquo;мериш силата&rdquo; с другите. <br /> <u><strong><br /> Намерете датата си на раждане:</strong></u><br /> <br /> <em><strong>29 декември &ndash; 9 януари<br /> През ноември очаквайте новости, свързани с взаимоотношения и партньорства &ndash; лични и професионални, развитие по договори, споразумения и съюзи. Влагате много активност по финансови въпроси, материални придобивки, инвестиции, източници на доходи. Бъдете предпазливи с бързите решения и спонтанни покупки, въпреки че финансовата област е в достатъчно благоприятни условия. В личния живот имате един добър месец, правите някаква малка, но много съществена стъпка. Затова бъдете внимателни дори и в най-дребните неща.<br /> <br /> 10 януари &ndash; 22 януари<br /> През ноември очаквайте новости, свързани с бит и ежедневие, работни условия, задачи и отговорности. Може да попаднете в някакви по-неблагоприятни ситуации и обстоятелства. Влагате много енергия около всякакви нови проекти, които изникват бързо и ви дават възможности да се доказвате. Финансовата област е в благоприятни условия, но може да направите по-големи разходи във връзка с някакви лични желания и интереси. В личния живот все още има лека стагнация, но месецът е разчупва и може да влезете бързи и неочаквани отношения.<br /> <br /> 23 януари &ndash; 4 февруари<br /> През ноември очаквайте новости, свързани с дом, семейство, местоживеене и личен комфорт. Въпроси около деца също излизат на преден план. Влагате много енергия около социален кръг, приятели и хора, на чиято подкрепа разчитате, ще създадете бързи нови контакти. Финансовата област е благоприятна, ще ви се отворят възможности да реализирате някакви желания, да намерите нужната подкрепа. В личния живот имате един по-динамичен месец, може да създадете отношения с бурен, но краткотраен характер.<br /> <br /> 5 февруари &ndash; 17 февруари<br /> През ноември очаквайте новости, свързани с лични начинания, инициативи, както и във връзка с братя/сестри. Развиват се въпроси, които ще изискват засилена комуникация и много движение, справяне с някакви препятствия. Влагате много енергия покрай професионалната си реализация, кариера или образование ако учите. Финансовата област се развива добре, но не са изключени ситуации, свързани с поемането на рискове. В личния живот месецът е благоприятен, носи ви някакъв успех, възможна е обаче да попаднете в някакви служебни романси.<br /> <br /> 18 февруари &ndash; 3 март<br /> През ноември очаквайте новости, свързани с финансови въпроси, материални придобивки, инвестиции, източници на доходи. Съпътства ви някакъв късмет, дори и на пръв поглед ситуацията да не е много късметлийска. Влагате много енергия покрай общо или чуждо имущество, наследства, заеми, банки. Може да се развие някаква по-критична ситуация, свързана с парите на други хора. В личния живот ви очаква малко преломен месец, не е изключено да минете през някакви конфликти, които да доведат до по-съществен обрат (както позитивен, така и негативен) в дълготрайни отношения.<br /> <br /> 4 март &ndash; 16 март<br /> През ноември очаквайте новости, свързани с личните ви способности, умения, таланти. Може да получите предложение и възможност да се включите в някакви проекти, където да се докажете на какво сте способни и доколко сте ефективни. Влагате много енергия в партньорства и взаимоотношения &ndash; лични и професионални, постигане на споразумения, сключване на договори. Финансовата област, въпреки че остава по-стената, се раздвижва. В личния живот ви очаква доста динамичен и интензивен месец.<br /> <br /> 17 март &ndash; 30 март<br /> През ноември очаквайте новости, свързани с приятели, социален кръг, отношения с хора, на чиято подкрепа разчитате. Създавате нови контакти, които може да заменят стари такива. Влагате много енергия в бит и ежедневие, работни условия, задачи и отговорности и затова месецът е малко по-напрегнат. Финансовата област е в добри условия, но може да имате повече разходи около дом и семейство. В личния живот имате спокоен месец, макар че може да възникнат дребни битови конфликти.<br /> <br /> 31 март &ndash; 12 април<br /> През ноември очаквайте новости, свързани с професионална реализация, кариера или образование ако учите. Идват някакви въпроси покрай отношения с шефове, началници или авторитетни фигури. Влагате много енергия в дом, семейство, условия, при които живеете, както и във връзка с деца. Финансовата област е по-напрегната, внимавайте с разходите, тъй като не са изключени някакви загуби. В личния живот имате малко по-стресов месец, възможни са конфликти.<br /> <br /> 13 април &ndash; 26 април<br /> През ноември очаквайте новости, свързани с общо или чуждо имущество, наследства, заеми, банки. Може да се развие някаква по-критична ситуация, свързана с парите на други хора. Влагате много енергия в лични начинания и инициативи, справяне с конкуренция, като и по въпроси около братя/сестри. Очаква ви активно движение, засилена комуникация, пътувания. Финансовата област е доста интензивна, но сте в процес по разширяване и откриване на нови възможности. В личния живот месецът може да внесе конфликти и препятствия.<br /> <br /> 27 април &ndash; 10 май<br /> През ноември очаквайте новости, свързани с партньорства и взаимоотношения &ndash; лични и професионални, въпроси около договори, споразумения, съюзи от всякакъв тип. Влагате много енергия покрай финанси, материални придобивки, инвестиции, източници на доходи. Бъдете внимателни, тъй като сте уязвими към импулсивни покупки и ненужни разходи. Финансовата област е доста колеблива като цяло и е малко трудно да правите планове. В личния живот имате добър месец, в който можете да направите някаква по-съществена стъпка.<br /> <br /> 11 май &ndash; 23 май<br /> През ноември очаквайте новости, свързани с бит и ежедневие, работни условия, задачи и отговорности. Изникват някакви по-напрегнати ситуации, с които се налага да се преборите. Влагате много енергия в личната си продуктивност и ефективност, в това да се доказвате. Възможно е да смените работно място. Финансовата област е в добри условия. В личния живот атмосферата си остава по-аскетична и стегната, въпреки че може да имате възможност за кратка връзка ако сте необвързани.<br /> <br /> 24 май &ndash; 6 юни<br /> През ноември очаквайте новости, свързани с дом, семейство, местоживеене и домашни условия, както и по въпроси, свързани с деца. Влагате много енергия в професионалната си реализация, кариера или образование ако учите. Отношения с вишестоящи и авторитетни фигури придобиват значимост. Финансовата област е в период на подем, възможно е да инвестирате в работа и кариера. В личния живот имате успешен месец.<br /> <br /> 7 юни &ndash; 20 юни<br /> През ноември очаквайте новости, свързани с лични начинания и инициативи, както и покрай братя/сестри. Възниква ситуация, която изисква засилена комуникация, много движение, пътувания, справяне с някакво препятствия. Влагате много енергия в професионалната си реализация, кариера или образование ако учите. Финансовата област е малко неспокойна, но съдържа потенциал за успешно придвижване на планове. В личния живот месецът е спокоен, с повече рутина.<br /> <br /> 21 юни &ndash; 4 юли<br /> През ноември очаквайте новости, свързани с финанси, материални придобивки, инвестиции, източници на доходи. Късметът може да ви споходи, дори и в първоначално ситуацията да изглежда различно. Влагате много енергия по въпроси около общо или чуждо имущество, заеми, банки, наследства. Финансовата област е силно активна, възможни са разходи около съдружия и приятелски кръг. В личния живот месецът е малко по-напрегнат, но не са изключени бързи и кратки увлечения.<br /> <br /> 5 юли &ndash; 18 юли<br /> През ноември очаквайте новости, свързани с вас самите &ndash; като външен вид, имидж, таланти и способности. Не е изключено да имате желание да внесете по-радикални промени в нещата, с които се занимавате. Влагате много енергия в партньорства и взаимоотношения &ndash; лични и професионални, в сключване на договори, сделки, споразумения. Финансовата област търпи леко подобрение, но все още усещате рестрикции и ограничения. В личния живот месецът е доста динамичен, не са изключени неочаквано завързани връзки с по-краткотраен характер.<br /> <br /> 19 юли &ndash; 1 август<br /> През ноември очаквайте новости, свързани с приятели, социален кръг, хора, на чиято подкрепа разчитате, интереси и желания. Създавате нови контакти, които са с определена цел. Влагате много енергия в бит и ежедневие, работни условия, задачи и отговорности, идва повече работа и ангажименти. Финансовата област е благоприятна, намирате подкрепа от по-непознати хора. В личния живот имате малко повече стагнация, усещате ограничения.<br /> <br /> 2 август &ndash; 15 август<br /> През ноември очаквайте новости, свързани с професионалната ви реализация, кариера или образование ако учите. Отношения с вишестоящи и авторитетни фигури добиват някаква значимост. Влагате много енергия в дом, семейство, местоживеене, домашни условия, както и по въпроси около деца. Финансовата област носи някакъв успех в плановете, развива се благоприятно. В личния живот имате интензивен месец, не са изключени по-бурни отношения &ndash; както в позитивна посока, така и в негативна.<br /> <br /> 16 август &ndash; 29 август<br /> През ноември очаквайте новости, свързани с общо или чуждо имущество, заеми, банки, наследства. Възможна е поява на неочаквани събития, които да внесат непланирани промени. Влагате много енергия във връзка с лични начинания и инициативи, както и покрай делата на братя/сестри. Планирате определено развитие във финансовата област, която е в по-нестабилно състояние. В личния живот месецът носи неспокойство, липсва ви стабилност, но не са изключени и хубави емоции особено за необвързаните.<br /> <br /> 30 август &ndash; 12 септември<br /> През ноември очаквайте новости, свързани с партньорства и взаимоотношения &ndash; лични и професионални, сключване на договори, сделки, споразумения. Не е изключено да се насочите към нови партньори от всякакво естество. Влагате много енергия по финансови въпроси, материални придобивки, инвестиции, източници на доходи. Финансовата област е в благоприятни условия особено що се касае до плодотворно сътрудничество и партньорство. В личния живот имате сполучлив и ползотворен месец.<br /> <br /> 13 септември &ndash; 25 септември<br /> През ноември очаквайте новости, свързани с бит и ежедневие, работни условия, задачи и отговорности. Попадате в събития, които изискват по-голяма дневна натовареност. Влагате много енергия във връзка с приятели, социален кръг, хора, на чиято подкрепа разчитате за постигане на определени цели и желания. Финансовата област е малко напрегната, тъй като изисква да вложите повече труд и усилия. В личния живот не са изключени изненади и завишени възможности за нови връзки.<br /> <br /> 26 септември &ndash; 9 октомври<br /> През ноември очаквайте новости, свързани с дом, семейство, местоживеене, домашни условия, както и във връзка с деца. Влагате много енергия покрай приятели, социален кръг, хора, на чиято подкрепа разчитате за постигане на определени цели и желания. Идват повече възможности за нови контакти, но може да разрушите някои от старите. Финансовата област е благоприятна, но не са изключени разходи покрай приятели и нови интереси или пък пътувания. В личния живот месецът е благоприятен особено за необвързаните.<br /> <br /> 10 октомври &ndash; 22 октомври<br /> През ноември очаквайте новости, свързани с лични начинания и инициативи, както и покрай делата на братя/сестри. Идват събития, които внасят повече движение и засилена комуникация, кратки пътувания. Влагате много енергия в професионалната си реализация и кариера или образование ако учите. Отношения с вишестоящи добиват значимост. Финансовата област е в добри условия, правите инвестиции предимно в реализацията си и прогреса си. В личния живот месецът е спокоен, малко скучен.<br /> <br /> 23 октомври &ndash; 4 ноември<br /> През ноември очаквайте новости, свързани с финанси, материални придобивки, инвестиции, източници на доходи. Не е изключено да имате желание да инвестирате повече в себе си като имидж, външен вид и репутация. Влагате много енергия по въпроси около общо и чуждо имущество, банки, заеми, наследства. Възможна е поява на неочаквани ситуации. В личния живот месецът носи някакво &bdquo;обръщане&rdquo;, неочаквани ситуации &ndash; както позитивни, така и негативни. Като цяло се очертава като по-значим месец.<br /> <br /> 5 ноември &ndash; 18 ноември<br /> През ноември очаквайте новости, свързани с вас самите &ndash; като външен вид, имидж, репутация. Заредени сте с голямо желание за по-сериозна лична промяна. Влагате много енергия в партньорства и взаимоотношения &ndash; лични и професионални, сключване на договори, сделки, споразумения. Месецът ви носи по-голяма ангажираност и заетост. Финансовата област търпи леко подобрение, въпреки че все още си остава усещането, че сте в някакви ограничения. В личния живот идва по-голяма динамика и интензивност, особено за необвързаните е месец на доста големи възможности за нови връзки.<br /> <br /> 19 ноември &ndash; 1 декември<br /> През ноември очаквайте новости, свързани с приятели, социален кръг, хора, на чиято подкрепа разчитате за постигане на определени цели и желания. Създавате нови контакти с определена цел за сметка на стари такива. Влагате много енергия в бита и всекидневието, работните условия, задачи и отговорности, идва по-натоварен месец с ангажименти за вас. Финансовата област е в подходящи условия, намирате подкрепа и нови възможности сред по-непознати хора. В личния живот имате известни ограничения, усещате малко повече стагнация.<br /> <br /> <br /> 2 декември &ndash; 14 декември<br /> През ноември очаквайте новости, свързани с професионалната ви реализация и карира или образование ако учите. Определена значимост придобиват отношенията с вишестоящи и авторитетни фигури. Влагате много енергия в дом, семейство, местоживеене, както и по въпроси около деца. Финансовата област се развива добре благодарение на възможности, които се откриват за вас в работата и професионалното израстване. В личния живот месецът е по-предизвикателен, възможни са конфликти.<br /> <br /> 15 декември &ndash; 28 декември<br /> През ноември очаквайте новости, свързани с общо или чуждо имущество, заеми, банки, наследства. Влагате много енергия покрай лични инициативи и желания, насочвате се към справяне с някаква конкуренция, както и покрай делата на братя/сестри. Месецът носи активна комуникация и движение, пътувания, повече активност. Финансовата област е малко напрегната, бъдете внимателни с инвестициите в някакви работни проекти. В личния живот атмосферата е неспокойна, не са изключени конфликти. Но за необвързаните може да донесе достатъчно вълнуващи моменти. /БЛИЦ</strong></em><br />