Приключва работата по изкопаване на аварийния канал, отвеждащ вода от Панчарево към река Искър. Прокарването му се наложи, след като се оказа, че изпускателният кран на язовира е повреден от 2003 г.
От утре в реката ще потекат текат допълнителни 2 млн. кубически метра вода. От язовира водата преминава по тунел до разпределителна шахта с шест тръби. Две от тях използва &bdquo;Софийска вода&rdquo;, три принадлежат на &bdquo;Кремиковци&rdquo;, а по една от тях ще се източва язовирът.<br /> <br /> Язовир Панчарево е последният от каскадата на язовир Искър и последният преди столицата. Още от 2003 г. основният изпускател на язовира не работи и нивото на водата се контролира през челния преливник. <br /> Въпреки че нивото на водата се покачва през последните дни свободният обем в момента е 35%, колкото е изискването. Ако целият капацитет на челния преливник се запълни, автоматично се задействат 17 сифона, които отвеждат водата в Искър и предпазват столицата от наводнения, съобщи бтв.<br /> <br /> Наводнения обаче може да има по поречието на реката, защото сифоните ще спрат да изпускат вода едва, когато нивото на язовира спадне достатъчно. Поречието след язовир &quot;Панчарево&quot; трудно може да поеме такива водни количества. След изграждането на язовира и язовирната стена е започнало застрояване на поречието и разполагане на инфраструктура, несъобразена с капацитета на преливника на язовир Панчарево.<br /> <br /> Затова се налага прокопаването на авариен канал, който да гарантира изпускането на вода от още едно място. Остава въпросът, дали река Искър ще успее да поеме допълнителното количество вода, без да причини разливи.<br /> <br />