Правителството прие нов устройствен правилник на Авиоотряд 28, който отразява направените изменения в Закона за гражданското въздухоплаване.
С тях авиационният оператор бе преобразуван от първостепенен разпоредител с бюджет към Министерския съвет във второстепенен разпоредител към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който ще осъществява контрол върху дейността му.<br /> Устройственият правилник определя дейността, функциите и състава на Авиоотряд 28, реда за осъществяване на полети, финансирането му.<br /> Проектът на постановление беше публикуван за обществено обсъждане в интернет страницата на МТИТС.<br /> <br />